Vài nét về tác giả Tản Đà

1. Tiểu sử

- Tản Đà (1889-1939) là bút danh của Nguyễn Khắc Hiếu. Quê ở Khê Thượng, Bất Bạt nay thuộc Ba Vì, Hà Tây.

- Xuất thân là nhà nho. Từng hai phen đi thi nhưng không đỗ. Ông chuyển sang sáng tác văn chương quốc ngữ và sớm nổi tiếng, tên tuổi chói sáng trên thi đàn Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX.

- Ông là người dịch thơ Đường hay nhất ở nước ta.

- Hoài Thanh xem Tản Đà là "người của hai thế kỉ" vì thơ ông là cái vạch nối giữa hai nền văn học của dân tộc: cổ điển và hiện đại.

2. Sự nghiệp văn học

a. Tác phẩm chính

- Giấc mộng con (tiểu thuyết 1917), Giấc mộng lớn (tự truyện 1932), Khối tình con I, II (thơ 1917) …

b. Phong cách nghệ thuật

- Cái tôi lãng mạn bay bổng là hồn thơ của Tản Đà: đằm thắm, thiết tha, buồn nhiều mà vẫn gắn bó với quê hương, đất nước.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!