Vài nét về tác giả Tố Hữu

1. Cuộc đời

- Tố Hữu (1906 - 2002) tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành.

- Quê quán: Thừa Thiên Huế.

- Ông giác ngộ lí tưởng cách mạng khi còn đang học ở trường Quốc học Huế.

- Năm 1939 Tố Hữu bị thực dân Pháp bắt giam vào nhà lao Thừa Phủ, sau đó chuyển sang nhà tù Lao bảo và nhiều nhà tù ở Tây Nguyên.

- Năm 1942, Tố Hữu vượt ngục và tham gia lãnh đọa Tổng khởi nghĩa 8 - 1945 ở Huế.

- Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 ông được giữ nhiều chức vụ trong bộ máy lãnh đạo của Đảng về mặt trận Văn hóa nghệ thuật đồng thời vẫn sáng tác thơ.

- Ở Tố Hữu có sự thống nhất đẹp đẽ giữa cuộc đời cách mạng và cuộc đời thơ. Ông được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng và kháng chiến.

2. Sự nghiệp

- Ông được tặng giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật năm 1996.

- Phong cách sáng tác: Thơ ông mang tính chất trữ tình chính trị có cảm hứng lãng mạn ngọt ngào.

- Tác phẩm chính: tập thơ Từ ấy, Ra trận, Máu và hoa, Một tiếng đờn…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!