Bài tập về Hàm số bậc nhất thường gặp trong các kì thi giữa kì, cuối kì, đặc biệt là kì thi vào 10. Trong chương này các em sẽ được làm quen các dạng toán về hàm số bậc nhất, đồ thị hàm số y = ax + b, vị trí tương đối của hai đường thẳng, hệ số góc của đường thẳng… cùng với đó là phương pháp giải nhanh và các chú ý quan trọng cho từng dạng bài.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập về Hàm số bậc nhất bao gồm đầy đủ các chuyên đề, các dạng toán từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em ôn tập tốt kiến thức và làm được các bài tập khó đồng thời ghi nhớ tốt kiến thức toàn chương.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.