Unit 9 cung cấp cho các em từ vựng thuộc chủ đề ngôn ngữ, ngữ pháp thì hiện tại hoàn thành cùng các kĩ năng tiếng Anh quan trọng.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Thông qua unit 9 các em có thêm nhiều kiến thức bổ ích về ngôn ngữ đặc biệt là tiếng Anh trên thế giới.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.