Lý thuyết về Các thành phần biệt lập

I. Sơ đồ - Lý thuyết về Các thành phần biệt lập

II. Lý thuyết về Các thành phần biệt lập

1. Lý thuyết

- Thành phần tình thái được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.

- Thành phần cảm thán được dùng để bộc lộ tâm lí của người nói (vui, buồn, mừng, giận,…)

- Các thành phần tình thái, cảm thán là những bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu nên được gọi là thành phần biệt lập.

2. Ví dụ

a. Thành phần tình thái:

- Hình như mẹ sắp về thì phải!

- Tôi chắc chắn đây là kết quả đúng.

- Có lẽ bạn ấy có điều gì đó khó nói.

b. Thành phần cảm thán

- Ôi! Bầu trời hôm nay mới đẹp làm sao!

- Ồ! Cậu lại được điểm 10 nữa rồi!

- Trời ơi! Niềm vui này thực sự quá lớn!

Luyện bài tập vận dụng tại đây!