Lý thuyết về Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

I. Sơ đồ - Lý thuyết về Các thành phần biệt lập

II. Lý thuyết về Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

1. Lý thuyết

- Các thành phần gọi – đáp và phụ chú cũng là những thành phần biệt lập.

- Thành phần gọi – đáp được dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp.

- Thành phần phụ chú được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. Thành phần phụ chú thường được đặt giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn hoặc giữa một dấu gạch ngang với một dấu phẩy. Nhiều khi thành phần phụ chú còn được đặt sau dấu hai chấm.

2. Ví dụ

a. Thành phần gọi đáp:

- Này! Em rửa bát mau lên, mẹ sắp về rồi đấy!

- Vâng! Để em xem hết tập phim này thôi!

b. Thành phần phụ chú:

- Huy – lớp trưởng lớp tôi lại đạt giải nhất trong kì thi này.

- Trong lòng tôi đang nảy nở một niềm vui lớn: hôm nay bố tôi sẽ về thăm chúng tôi.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!