Lý thuyết về Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

I. Sơ đồ - Lý thuyết về Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

II. Lý thuyết về Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

1. Lý thuyết

- Muốn làm tốt bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống, phải tìm hiểu kĩ đề bài, phân tích sự việc, hiện tượng đó để tìm ý, lập dàn bài, viết bài và sửa chữa sau khi viết.

- Dàn bài chung:

+ Mở bài: giới thiệu sự việc, hiện tượng cần bàn luận.

+ Liên hệ thực tế, phân tích các mặt; nêu đánh giá, nhận định.

+ Kết bài: Kết luận, khẳng định, phủ định, lời khuyên.

- Bài làm cần lựa chọn góc độ riêng để phân tích, nhận định; đưa ra ý kiến, suy nghĩ và cảm thụ riêng của người viết.

2. Ví dụ

Dàn ý: Nghị luận xã hội Hiện tượng nghiện Internet trong thanh niên, học sinh ngày nay

a. Mở Bài

Giới thiệu về vấn đề cần nghị luận: Bên cạnh những mặt tốt mà Internet mang lại, việc lạm sử dụng nó sẽ dẫn đến hiện tượng nghiêm trọng đó là hiện tượng nghiện Internet trong giới trẻ hiện nay.

b. Thân Bài

- Giải thích: Internet là gì? là một loại phương tiện công nghệ của xã hội. Tại đó, con người có thể trao đổi thông tin, tìm kiếm thông tin, dùng nó cho nhiều mục đích khác nhau.

- Thực trạng: - Nó trở thành một căn bệnh khó chữa của giới trẻ hiện nay

+ Quên ăn, quên ngủ, xao nhãng trong mọi công việc

+ Nhiều người trẻ hiện nay lâm vào tình trạng nghiện game.

- Nguyên nhân: Do con người không kiểm soát được bản thân, lười học ham chơi

- Hậu quả:

+ Bỏ học, dẫn đến nhiều hành vi xấu khác như cướp vặt, đánh nhau...

+ Ảnh hưởng đến sức khỏe: gây cận thị, bệnh tự kỷ...

- Biện pháp: Cần định hướng đúng đắn cho giới trẻ về Internet để tận dụng lợi ích của nó mang lại.

c. Kết Bài

- Liên hệ: Bản thân cần biết sắp xếp thời gian học tập, giải trí cho phù hợp...

- Mở rộng, kết luận lại vấn đề.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!