Lý thuyết về Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

I. Sơ đồ - Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

II. Lý thuyết về Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

1. Lý thuyết

- Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bày nhận xét, đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy.

- Nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ được thể hiện qua ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu,… Bài nghị luận cần phân tích các yếu tố ấy để có những nhận xét, đánh giá cụ thể, xác đáng.

- Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần có bố cục mạch lạc, rõ ràng, có lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết.

2. Ví dụ

- Suy nghĩ về cơ sở hình thành tình đồng chí trong đoạn thơ đầu bài thơ “Đồng chí”.

- Cảm nhận về tâm trạng Tản Đà trong “Muốn làm thằng cuội”.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!