Lý thuyết về Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

I. Sơ đồ - Lý thuyết về Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

II. Lý thuyết về Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

1. Lý thuyết

- Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ.

- Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận này là phải nêu rõ được sự việc, hiện tượng có vấn đề; phân tích mặt sai, mặt đúng, mặt lợi, mặt hại của nó; chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của người viết.

- Về hình thức, bài viết phải có bố cục mạch lạc; có luận điểm rõ ràng, luận cứ xác thực, phép lập luận phù hợp; lời văn chính xác, sống động.

2. Ví dụ

Một số đề bài nghị luận về hiện tượng đời sống:

- Suy nghĩ về vấn đề sử dụng ngôn ngữ giao tiếp của học sinh hiện nay.

- Suy nghĩ về hiện tượng nhiều bạn trẻ thích khẳng định cái tôi của mình bằng cách chụp ảnh tự sướng để tung lên mạng xã hội.

- Suy nghĩ về hiện tượng nghiện game của giới trẻ hiện nay.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!