Lý thuyết về Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)

- Thể loại văn học là sự thống nhất giữa một loại nội dung với một dạng hình thức văn bản và phương thức chiếm lĩnh đời sống. Nhìn trên tổng thể, sáng tác văn học thuộc 3 loại: tự sự, trữ tình, kịch. Ngoài ra còn có nghị luận.

- Thể là dạng thức tồn tại của tác phẩm văn học. Loại rộng hơn thể và bao gồm nhiều thể, nhưng cũng có những thể ở chỗ tiếp giáp của hai loại, mang những đặc trưng của hai loại.

- Văn học dân gian có một hệ thống thể loại khá phong phú, có thể xếp thành 3 nhóm: tự sự, trữ tình và sân khấu dân gian.

- Văn học trung đại đã hình thành một hệ thống thể loại khá hoàn chỉnh và chặt chẽ: thơ và văn xuôi.

- Văn học hiện đại có nhiều biến đổi sâu sắc. một số thể loại mới xuất hiện như kịch nói, phóng sự. Thể loại ở đây ngày càng đa dạng và biến đổi theo xu hướng tự do.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!