Phân tích chi tiết Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

I. Sơ đồ - Phân tích chi tiết Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

II. Phân tích chi tiết Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

1. Mở bài

- Giới thiệu khái quát về tác giả Vũ Khoan: Một nhà chính trị, ngoại giao xuất sắc, một vị thủ tướng có đóng góp quan trọng vào con đường phát triển của đất nước.

- "Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới" viết nhân dịp đầu năm 2001- thời điểm chuyển giao giữa hai thế kỷ đã để lại những thông điệp lớn lao, mang tầm thời đại.

2. Thân bài

a. Những vấn đề được tác giả đặt ra trong tác phẩm:

- Để chuẩn bị vào thế kỉ mới thì yếu tố tiên quyết nhất vẫn là con người→ Con người là nền tảng của sự phát triển.

- Với sự phát triển ngày một lớn mạnh của thế giới, trong nền kinh tế tri thức thì vai trò của con người càng nổi bật và khẳng định.

- Những nhiệm vụ cấp bách đặt ra lúc này là đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và tiếp cận với nền kinh tế tri thức.

- Điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam.

- Từ điểm mạnh, điểm yếu, đề ra nhiệm vụ khi bước vào thế kỉ mới:

   + Lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh: Phát huy điểm mạnh.

   + Vứt bỏ điểm yếu.

   + Làm cho lớp trẻ nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu, làm quen với những thói quen tốt đẹp.

⇒ Lập luận chặt chẽ, logic, chắc chắn, giàu sức thuyết phục => Tài năng của một người tài năng luôn lo lắng cho vận mệnh đất nước.

b. Bài học nhận thức bản thân

- Mỗi học sinh chúng ta phải nỗ lực ngay từ bây giờ, rèn luyện đạo đức, sức khoẻ, thẩm mỹ, trí tuệ, hoàn thiện bản thân.

- Mỗi học sinh phải là những người trẻ nhanh nhạy, tiếp thu những tinh hoa nhân loại, đón đầu những đổi mới của thế giới, những xu thế phát triển mới để tiếp cận và học hỏi.

- Trong thực tế, chúng ta là những học sinh vẫn còn tồn tại những khuyết điểm → Cần khắc phục, sửa chữa.

- Chủ động trong lối sống, sống có mục tiêu, có lý tưởng.

 

3. Kết bài

- Khái quát lại những nét tiêu biểu về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

- Trình bày giá trị thời đại của bài viết tới thời điểm hôm nay, liên hệ bản thân về việc phát huy những điểm mạnh, điểm yếu bản thân để phát triển đất nước trong tương lai.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!