Soạn bài Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí siêu ngắn

I.  ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ

(Trả lời câu hỏi trang 52 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

a.- Điểm giống nhau: đều viết về một vấn đề thuộc tư tưởng, đạo lí.

  1. Một vài đề bài tương tự:

- Suy nghĩ của em về câu nói: Đoàn kết là sức mạnh.

- Bình luận câu tục ngữ: công mài sắt có ngày nên kim.

- Đức tính khiêm nhường.

II. CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ

Các em đọc kĩ phần tìm hiểu đề, tìm ý và lập dàn bài trong SGK để tìm hiểu cách làm bài.

III. LUYỆN TẬP

(Trả lời câu hỏi trang 55 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

a. Mở bài: Giới thiệu mệnh đề và nêu ý nghĩa của tinh thần tự học.

b. Thân bài:

- Giải thích nội dung mệnh đề, nêu cách hiểu thế nào là tinh thần tự học.

- Những biểu hiện của tinh thần tự học (dẫn chứng).

- Tác dụng của tinh thần tự học (dẫn chứng).

c. Kết bài:

- Khẳng định sự cần thiết của tinh thần tự học.

- Liên hệ bản thân.