Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) siêu ngắn

Trả lời câu 1 (trang 97 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Trả lời câu 2 (trang 98 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

a) kêu: từ toàn dân, tương đương ở từ "nói to".

b) kêu: từ địa phương; tương đương từ toàn dân gọi. 

Trả lời câu 3 (trang 98 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Các từ địa phương trong câu đố là:

-     trái: quả

-     chi: gì

-     kêu: gọi

-     trống hổng trống hảng: trống rỗng trống rễnh

Trả lời câu 4 (trang 99 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

GV tổ chức HS thực hiện bài tập này theo hướng dẫn.

Trả lời câu 5 (trang 99 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

a. Không. Vì bé Thu chưa có dịp giao tiếp rộng rãi ra bên ngoài địa phương của mình.

b. Trong lời kể tác giả vẫn dùng một số từ ngữ địa phương dễ hiểu để nêu sắc thái của vùng đất nơi việc được kể diễn ra. Tuy nhiên tác giả có chủ định không dùng quá nhiều từ ngữ địa phương để khỏi gây khó hiểu cho người đọc không phải là người địa phương đó.