Soạn bài Con chó Bấc siêu ngắn

Trả lời câu 1 (trang 154 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Bố cục: 3 phần

a)  "... trong lòng Bấc”: Mở đầu

b) “Con người này... biết nói đấy”: tình cảm của Thoóc-tơn đối với con chó Bấc.

c) “Bấc có một kiểu...”: Tình cảm của Bấc đối với chủ.

Trả lời câu 2 (trang 154 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

- Thoóc-tơn xem Bấc “như thể là con cái của anh vậy”. Trong ý nghĩ và tình cảm dường như Thoóc-tơn xem Bấc như đồng loại, như bạn bè. 

- Vì để cho thấy đó chính là động lực làm phát sinh, khơi dậy ở Bấc “Tình thương yêu sôi nổi, nồng cháy, thương yêu đến mức tôn thờ, thương yếu đến cuồng nhiệt”.

Trả lời câu 3 (trang 154 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Tình cảm của Bấc đối với chủ:

- Cái cách nó ép hai hàm răng vào tay chủ một lúc lâu cho thấy tình cảm của Bấc dành cho Thoóc-tơn mãnh liệt đến mức nào.

- Lặng lẽ tôn thờ, quan sát chủ theo một cách rất riêng mà chỉ nó mới có thể bộc lộ như vậy.

- Tác giả đã vận dụng năng lực quan sát tuyệt vời, tinh tế với một tâm hồn thương yêu loài vật vô hạn. 

Trả lời câu 4 (trang 154 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Nhà văn đã hiểu thấu "tâm hồn" con chó nên đã miêu tả nó cực kỳ sinh động qua những suy nghĩ, cử chỉ, hành động... Điều đó cho thấy trí tưởng tượng tuyệt vời, xuất phát từ những tình cảm chân thành, tha thiết của ông đối với loài vật.