Soạn bài Khởi ngữ siêu ngắn

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG CỦA KHỞI NGỮ

Trả lời câu 1 (trang 7 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

- Vị trí: các từ ngữ in đậm đứng trước chủ ngữ.

- Về quan hệ với vị ngữ: từ ngữ in đậm không phải chủ ngữ trong câu, không có quan hệ với thành phần vị ngữ như chủ ngữ.

Trả lời câu 2 (trang 8 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

- Trước các từ in đậm này có thể thêm các quan hệ từ “về’, “đối với”.

II. LUYỆN TẬP

Trả lời câu 1 (trang 8 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Các khởi ngữ (im đậm):

  • Điều này
  • Đối với chúng mình
  • Một mình
  • Làm khí tượng
  • Đối với cháu.

Trả lời câu 2 (trang 8 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

a. Làm bài (thì) anh ấy (làm bài) cẩn thận lắm.

b. Hiểu(thì) tôi hiểu rồi nhưng giải (thì) tôi chưa giải được.