Soạn bài Luyện tập phân tích và tổng hợp siêu ngắn

Trả lời câu 1 (trang 11 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Phép lập luận được sử dụng:

- Đoạn (a): phép phân tích (theo lối diễn dịch).

- Đoạn (b): phép phân tích kết hợp với tổng hợp.

Trả lời câu 2 (trang 12 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Phân tích và nêu lên tác hại:

- Học đối phó là học mà không lấy việc học làm mục đích, xem học là việc phụ.

- Học đối phó là học bị động, không chủ động, cốt đối phó với sự đòi hỏi của thầy cô, của thi cử.

- Học đối phó là học hình thức, không đi sâu vào thực chất kiến thức của bài học.

- Học đối phó dù có bằng cấp thì đầu óc cũng trống rỗng.

Trả lời câu 3 (trang 12 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Lí do bắt buộc mọi người đọc sách:

- Sách vở nhiều, sức đọc, thời gian đọc của người ta chì có hạn do đó phải chọn lọc sách mà đọc.

- Chất lượng sách vở khác nhau, đa dạng, phong phú, vì vậy phải chọn sách hay và cần thiết để đọc. Không lãng phí sức đọc vào những quyển sách không thật sự cần thiết.

- Đọc sách phải đọc kĩ và hiểu sâu, do đó phải chọn lọc sách để đọc.

- Bên cạnh đọc sâu cũng cần đọc rộng, do đó phải chủ động lựa chọn những sách đọc cần thiết.

Trả lời câu 4 (trang 12 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Gợi ý: Bài văn Bàn về đọc sách gồm những luận điểm chính nào? (Tầm quan trọng của việc đọc sách; Phải chọn sách mà đọc; Phải biết kết hợp giữa đọc sách chuyên môn và sách thường thức…). Đoạn văn phải thâu tóm được những luận điểm chính đã phân tích để rút ra nhận định chung về việc đọc sách.