Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh siêu ngắn

Câu 1 (trang 8 SGK Ngữ văn 9, tập 1)

- Vốn tri thức văn hóa nhân loại sâu rộng của Hồ Chí Minh được thể hiện ở việc am hiểu sâu sắc về các dân tộc và văn hóa thế giới.

- Người có được vốn tri thức sâu rộng như vậy là vì:

+ Người đã đến nhiều nơi, làm nhiều việc khác nhau và thông thạo nhiều thứ tiếng.

+ Đến đâu Người cũng học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật của họ.

+ Tiếp thu văn hóa một cách có chọn lọc.

Câu 2 (trang 8 SGK Ngữ văn 9, tập 1)

- Lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông của Bác Hồ được biểu hiện ở các khía cạnh sau:

+ Nhà ở, nơi làm việc: đơn sơ

+ Trang phục: đơn giản

+ Ăn uống: đạm bạc

+ Tư trang: ít ỏi

Câu 3 (trang 8 SGK Ngữ văn 9, tập 1)

- Lối sống của Bác là sự kết hợp giữa giản dị và thanh cao vì:

+ Giản dị mà không sơ sài, đạm bạc mà không gợi cảm giác cơ cực.

+ Lối sống đó cũng giống như các vị danh nho thời xưa, không phải là làm cho khác đời, hơn đời mà làm cho tinh thần được sảng khoái, giữ cho tinh thần vui khỏe.

Câu 4 ( trang 8 SGK Ngữ văn 9, tập 1)

- Nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại.

- Lối sống vừa giản di vừa thanh cao của Người cũng giống như các vị hiền triết ngày xưa. Nó mang lại sự hạnh phúc cho tâm hồn và thể xác.