Soạn bài Tập làm thơ tám chữ siêu ngắn

I. NHẬN DIỆN THỂ THƠ TÁM CHỮ

Câu 1: Đọc thơ

Câu 2: (trang 149 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

a. Có 8 chữ trong mỗi dòng thơ

b. 

- Đoạn thơ của Thế Lữ gieo vần chân, liên tiếp: tan  - ngàn, mới  - gội, bừng – rừng, gắt – mật.

- Đoạn thơ của Bằng Việt gieo vần chân, liên tiếp: về - nghe, học – nhọc, bà – xa.

- Đoạn thơ của Tố Hữu gieo vần chân, gián cách (cách một câu mới có vần với nhau): ngát – hát, non – son, đứng – dựng, tiên – nhiên.

c. Cách ngắt nhịp ở mỗi đoạn thơ linh hoạt: 2/3/3, 3/2/3, 2/2/4, 3/5,....

II. LUYỆN TẬP NHẬN DIỆN THỂ THƠ TÁM CHỮ

Câu 1: (trang 150 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

(1): ca hát

(2): ngày qua

(3): bát ngát

(4): muôn hoa

Câu 2: (trang 150 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

(1): cũng mất

(2): tuần hoàn

(3): đất trời

Câu 3: (trang 151 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

- Câu thơ thứ ba bị chép sai ở từ rộn rã. Âm tiết cuối của câu thơ này phải mang thanh bằng và hiệp vần với chữ gương ở cuối câu thơ trên (đoạn thơ gieo vần chân liên tiếp).

- Đoạn thơ được chép đúng là:

                             Giờ nao nức của một thời trẻ dại !

                             Hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương !

                             Những chàng trai mười lăm tuổi vào trường ,

                             Rương nhỏ nhỏ với linh hồn bằng ngọc

Câu 4: (trang 151 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

- Tự sáng tác thơ

III. THỰC HÀNH LÀM THƠ TÁM CHỮ

Câu 1:

(1): vườn

(2): qua

Câu 2:

Bước chân nhẹ nâng tà áo trắng sương