Soạn bài Thuật ngữ siêu ngắn

I. THUẬT NGỮ LÀ GÌ?

 Trả lời câu hỏi (trang 87 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

1. Cách giải thích thứ hai sẽ không thể hiểu được nếu thiếu kiến thức về hóa học.

2.

a. - Định nghĩa thạch nhũ trong bộ môn Địa Lí.

- Định nghĩa Ba-dơ trong bộ môn Hóa học.

- Định nghĩa ẩn dụ trong bộ môn Ngữ văn.

- Định nghĩa phân số thập phân trong bộ môn Toán học.

b. Những từ ngữ được định nghĩa được dùng chủ yếu trong văn bản khoa học.

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA THUẬT NGỮ

 Trả lời câu hỏi (trang 88 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

1. Những thuật ngữ dẫn trong mục I.2 không còn nghĩa nào khác.

2. Ở ví dụ (b) từ muối có sắc thái biểu cảm.

III. LUYỆN TẬP

Câu 1: (trang 89 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

- Lực -> lĩnh vực Vật lí.

- Xâm thực -> lĩnh vực Địa lí.

- Hiện tượng hóa học -> lĩnh vực Hóa học.

- Trường từ vựng -> lĩnh vực Ngữ văn.

- Di chỉ -> lĩnh vực Lịch sử.

- Thụ phấn -> lĩnh vực Sinh học.

- Lưu lượng -> lĩnh vực Địa lí.

- Trọng lực -> lĩnh vực Vật lí.

- Khí áp -> lĩnh vực Địa lí.

- Đơn chất -> lĩnh vực  Hóa học.

- Thị tộc -> lĩnh vực Lịch sử.

- Đường trung trực -> lĩnh vực Toán học.

Câu 2: (trang 89 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

- Trong đoạn trích này, điểm tựa không được dùng như một thuật ngữ.

- Ở đây, điểm tựa chỉ nơi làm chỗ dựa chính (ví như điểm tựa của đòn bẩy).

Câu 3: (trang 90 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

- Trong trường hợp (a) từ hỗn hợp được dùng như một thuật ngữ.

- Trong trường hợp (b) từ hỗn hợp được dùng như một từ thông thường.

Câu 4: (trang 90 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

- Thuật ngữ cá của sinh học: động vật có xương sống, sống ở dưới nước, bơi bằng vây, thở bằng mang.

- Theo cách hiểu thông thường của người Việt cá không nhất thiết phải thở bằng mang.

Câu 5: (trang 90 sgk Ngữ văn 9 tập 1)

- Hiện tượng đồng âm giữa thuật ngữ thị trường của kinh tế học và thuật ngữ thị trường của quang học không vi phạm nguyên tắc một thuật ngữ - một khái niệm.

- Vì đây là hai thuật ngữ được sử dụng trong hai lĩnh vực khác nhau.