Soạn bài Tiếng nói của văn nghệ siêu ngắn

Trả lời câu 1 (trang 17 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Luận điểm:

- Văn nghệ không chỉ phản ánh thực tại khách quan mà còn là nhận thức mới mẻ, là tư tưởng, tình cảm của cá nhân nghệ sĩ.

- Tiếng nói của văn nghệ rất cần thiết với cuộc sống của mỗi người.

- Văn nghệ có khả năng cảm hóa, có sức lôi cuốn diệu kì.

=> Bố cục chặt chẽ.

Trả lời câu 2 (trang 17 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

- Nội dung phản ánh của văn nghệ:

+ Phản ánh đời sống khách quan nhưng không sao chép thực tại.

+ Thể hiện tư tưởng của người nghệ sĩ.

+ Tác động mạnh mẽ đến người tiếp nhận.

Trả lời câu 3 (trang 17 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Con người cần tiếng nói của văn nghệ vì:

- Văn nghệ giúp tinh thần chúng ta được đầy đủ, phong phú hơn.

- Văn nghệ góp phần làm cho đời sống của chúng ta ngày càng đẹp đẽ, đáng yêu hơn. 

Trả lời câu 4 (trang 17 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Văn nghệ đến với người đọc chủ yếu qua con đường tình cảm. Văn nghệ khiến cho ta cảm thấy yêu cuộc sống hơn, đồng thời muốn đóng góp công sức của mình để làm cho cuộc sống ngày càng đẹp hơn.

Trả lời câu 5 (trang 17 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Những nét đặc sắc trong nghệ thuật lập luận của Nguyễn Đình Thi:

- Bố cục của văn bản chặt chẽ, hợp lí.

- Cách viết giàu hình ảnh với những dẫn chứng sinh động, hấp dẫn.

- Giọng văn thể hiện sự chân thành, niềm say sưa và nhiệt hứng dâng trào.