Sử dụng an toàn điện và tiết kiệm điện

I - MỘT SỐ QUY TẮC AN TOÀN ĐIỆN

- Thực hành, làm thí nghiệm với hiệu điện thế an toàn: \(U < 40V\)

- Sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện tốt và phù hợp

- Cần mắc cầu chì, cầu dao...cho mỗi dụng cụ điện

- Khi tiếp xúc với mạng điện 220V cần cẩn thận, đảm bảo cách điện

- Khi sửa chửa các dụng cụ điện cần: Ngắt nguồn điện, phải đảm bảo cách điện

II - CẦN PHẢI SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

- Giảm chi tiêu cho gia đình

- Các dụng cụ và thiết bị điện được sử dụng lâu bền hơn

- Giảm bớt các sự cố gây tổn hại chung do hệ thống cung cấp bị quá tải

- Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất

- Bảo vệ môi trường

- Tiết kiệm ngân sách nhà nước

III - CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

- Cần phải lựa chọn các thiết bị có công suất phù hợp

- Không sử dụng các thiết bị trong những lúc không cần thiết vì như vậy sẽ gây lãng phí điện

* Những hệ quả:

- Mạch điện gồm hai điện trở mắc nối tiếp: \(\frac{{{A_1}}}{{{A_2}}} = \frac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = \frac{{{Q_1}}}{{{Q_2}}} = \frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{R_1}}}{{{R_2}}}\)

- Mạch điện gồm hai điện trở mắc song song: \(\frac{{{A_1}}}{{{A_2}}} = \frac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = \frac{{{Q_1}}}{{{Q_2}}} = \frac{{{I_1}}}{{{I_2}}} = \frac{{{R_2}}}{{{R_1}}}\)

- Hiệu suất: \(H = \frac{{{A_{ich}}}}{{{A_{tp}}}}.100\%  = \frac{{{P_{ich}}}}{{{P_{tp}}}}.100\%  = \frac{{{Q_{ich}}}}{{{Q_{tp}}}}.100\% \)

- Mạch điện gồm các điện trở mắc nối tiếp hay song song: \(P = {P_1} + {P_2} + ... + {P_n}\)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!