Sự trộn các ánh sáng màu

1. ĐỊNH NGHĨA

- Khi chiếu 2 hay nhiều màu vào cùng một chỗ trên màn trắng thì ở chỗ màn trắng đó là màu ta thu được khi trộn.

Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu khác nhau để được màu khác hẳn.

2. TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU

- Trộn hai ánh sáng màu với nhau ta thu được ánh sáng màu khác.

- Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy tối, tức là thấy màu đen.

- Đặc biệt:

+ Khi trộn các ánh sáng đỏ, xanh lục và xanh lam với nhau =>  ánh sáng trắng.

Ba màu đỏ, lục, lam là ba màu cơ bản của ánh sáng.

+ Khi trộn các ánh sáng đỏ với ánh sáng xanh lục ta được màu vàng.

+ Khi trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng xanh lam ta được màu đỏ đen sậm.

+ Khi trộn các ánh sáng xanh lục với ánh sáng xanh lam ta được màu xanh hòa bình thẫm.

+ Khi trộn các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím lại với nhau ta cũng được ánh sáng trắng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!