Ngữ pháp - Cấu trúc Suggest + V-ing/mệnh đề với should

CẤU TRÚC SUGGEST + V-ING / MỆNH ĐỀ VỚI SHOULD

 

- Cấu trúc “suggest + V-ing/mệnh đề với should” có thể được sử dụng để nói với ai đó về ý kiến của mình rằng họ nên làm gì, họ nên đi đâu...

- Chúng t cũng có thể sử dụng suggest + V-ing hoặc suggest + S + should để tường thuật lại ý kiến của người khác về những gì người khác nên làm hoặc chính bản thân họ nên làm

- Cấu trúc:

Ví dụ:

- My mother suggested going to see the doctor.

(Mẹ tôi gợi ý đi khám bác sĩ)

- The professor suggested that the students should read a number of books before the exam.

(Ngài giáo sư khuyên sinh viên nên đọc sách trước kì thi)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!