Thương mại và du lịch

1.Thương mại.

a) Nội thương.

- Cả nước đã hình thành một thị trường thống nhất : hàng hoá dồi dào, đa dạng và tự do lưu thông.

- Quy mô dân số, sức mua và sự phát triển các ngành kinh tế đã tạo nên mức độ tập trung khác nhau của các hoạt động thương mại giữa các vùng trong nước.

- Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm thưong mại, dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta.

b) Ngoại thương.

- Vai trò : giải quyết đầu ra cho sản phẩm, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất với chất lượng cao, cải thiện đời sống nhân dân.

- Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực : hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ; hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (chiếm tỉ trọng lớn nhất) ; hàng nông, lâm, thủy sản.

- Các mặt hàng nhập khẩu : máy móc thiết bị; nguyên liệu, nhiên liệu; lương thực thực phẩm và hàng tiêu dùng.

- Thị trường xuất - nhập khẩu ngày càng mở rộng : châu Á – Thái Bình Dương  (Nhật Bản, ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Đài Loan), châu Âu và Bắc Mĩ.

2. Du lịch.

- Vai trò: đem lại nguồn thu nhập lớn, góp phần mở rộng giao lưu giữa nước ta với các nước trên thế giới và cải thiện đời sống nhân dân.

 

- Tiềm năng du lịch phong phú, gồm:

+ Tài nguyên du lịch tự nhiên: phong cảnh, bãi tắm đẹp, khí hậu tốt, các vườn quốc gia…

+ Tài nguyên du lịch nhân văn: công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống…

- Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm du lịch đã làm tăng sức cạnh tranh ngành du lịch nước ta trong khu vực.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!