Tìm hiểu chung về Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

I. Sơ đồ - Tìm hiểu chung về Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

II. Tìm hiểu chung về Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

1. Tìm hiểu chung

a. Hoàn cảnh sáng tác

- Văn bản trích từ chương II, phần thứ hai công trình nghiên cứu khoa học nổi tiếng “La Phông- ten và thơ ngụ ngôn” của ông, xuất bản lần đầu năm 1853, đã tái bản nhiều lần.

b. Bố cục: 2 phần

- Phần 1: (từ đầu đến “Tốt bụng như thế”): Hình tượng cừu trong thơ La Phông- ten.

- Phần 2: (còn lại) : Hình tượng chó sói trong thơ La Phông- ten.

c. Thể loại

- Nghị luận văn học.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Bằng cách so sánh hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten với những dòng viết về hai con vật ấy của nhà khoa học Buy- phông, tác giả làm nổi bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật là in đậm dấu ấn cách nhìn, cách nghĩ riêng của nhà văn.

b. Giá trị nghệ thuật

- Cách trình bày và sắp xếp luận điểm chặt chẽ giàu thuyết phục, dẫn chứng khoa học, lối viết hấp dẫn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!