Tìm hiểu chung về đoạn trích Cảnh ngày xuân

I. Sơ đồ - Tìm hiểu chung về đoạn trích Cảnh ngày xuân

II. Vài nét cơ bản về đoạn trích Cảnh ngày xuân

1. Vị trí đoạn trích

- Sau đoạn tả tài sắc chị em Thúy Kiều, đoạn này tả cảnh ngày xuân trong tiết Thanh minh và cảnh du xuân của chị em Kiều.

2. Bố cục

- Phần 1 (4 câu thơ đầu): khung cảnh mùa xuân.

- Phần 2 (8 câu thơ tiếp): khung cảnh lễ hội trong tiết Thanh minh.

- Phần 3 (4 câu cuối): cảnh chị em Kiều du xuân trở về.

3. Giá trị nội dung

- Đoạn thơ Cảnh ngày xuân là bức tranh thiên nhiên, lễ hội mùa xuân tươi đẹp, trong sáng.

4. Giá trị nghệ thuật

- Kết cấu hợp lí

- Sử dụng từ ghép, từ láy giàu chất tạo hình.

- Sự kết hợp giữa bút pháp tả cụ thể, chi tiết và bút pháp gợi có tính chất điểm xuyến, chấm phá.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!