Tìm hiểu chung về đoạn trích Chị em Thúy Kiều

I. Sơ đồ - Tìm hiểu chung về đoạn trích Chị em Thúy Kiều

II. Vài nét cơ bản về đoạn trích Chị em Thúy Kiều

1. Vị trí đoạn trích

- Đoạn trích nằm ở phần mở đầu tác phẩm, giới thiệu gia cảnh của Kiều. Khi giới thiệu những người trong gia đình Kiều, tác giả tập trung tả tài sắc của Thúy Vân và Thúy Kiều.

2. Bố cục (4 phần)

- Phần 1 (4 câu đầu): giới thiệu 2 chị em Thúy Kiều

- Phần 2 (4 câu tiếp): vẻ đẹp của Thúy Vân

- Phần 3 (12 câu tiếp): vẻ đẹp của Thúy Kiều

- Phần 4 (4 câu cuối): cuộc sống của hai chị em Thúy Kiều

3. Giá trị nội dung

- Đoạn trích đã gợi tả vẻ đẹp và khắc họa rõ nét bức chân dung chị em Thúy Kiều.

- Ca ngợi vẻ đẹp, tài năng của con người và dự cảm về kiếp người tài hoa bạc mệnh là biểu hiện của cảm hứng nhân văn ở Nguyễn Du.

4. Giá trị nghệ thuật

- Nghệ thuật ẩn dụ, ước lệ tượng trưng

- Sử dụng điển cố, điển tích

Luyện bài tập vận dụng tại đây!