Tìm hiểu chung tác phẩm Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

I. Sơ đồ - Tìm hiểu chung tác phẩm Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

II. Vài nét cơ bản về tác phẩm Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác

- Tháng 8 năm 1986, nguyên thủ sáu nước Ấn Độ, Mê-hi-cô, Thụy Điển, Ác-hen-ti-na, Hi Lạp, Tan-da-ni-a họp lần thứ hai tại Mê-hi-cô, đã ra một bản tuyên bố kêu gọi chấm dứt chạy đua vũ trang, thủ tiêu vũ kí hạt nhân để đảm bảo an ninh và hòa bình thế giới.

- Nhà văn Mác-két được mời tham dự cuộc gặp gỡ này.

- Văn bản trên được trích từ bài tham luận của ông.

- Tên văn bản là do người biên soạn sách giáo khoa đặt.

b. Thể loại: văn bản nhật dụng

c. Bố cục

- Phần 1 (từ đầu đến... “mất đi khả năng sống tốt đẹp hơn”): nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe doạ toàn thể sự sống trên trái đất.

- Phần 2 (tiếp theo đến... “trở lại điểm xuất phát của nó”): sự tốn kém và tính chất phi lí của chạy đua vũ trang.

- Phần 3 (còn lại): nhiệm vụ cấp bách của toàn nhân loại đó là phải kiên quyết ngăn chặn nguy cơ chiến tranh hạt nhân, đấu tranh vì một thế giới hòa bình.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn thể loài người và sự sống trên trái đất.

- Cuộc chạy đua vũ trang vô cùng tốn kém đã cướp đi của thế giới nhiều điều kiện để phát triển, để loại trừ nạn đói, nạn thất học và khắc phục nhiều bệnh tật cho hàng trăm triệu người.

- Đấu tranh cho hòa bình, ngăn chặn và xóa bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân là nhiệm vụ thiết thân và cấp bách của toàn thể loài người.

b. Giá trị nghệ thuật

- Bài viết của Mác-két đã đề cập đến vấn đề cấp thiết nói trên với sức thuyết phục cao bởi lập luận chặt chẽ, chứng cớ phong phú, xác thực, cụ thể.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!