Tìm hiểu chung về tác phẩm Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- Văn bản trích từ tiểu thuyết Rô-bin-xơn Cru-xô.

b. Bố cục: 3 phần

- Phần 1: Từ đầu đến tôi như dưới đây: Tự cảm nhận về chân dung.

- Phần 2: Tiếp theo đến áo quần của tôi: Trang bị và trang phục của Chúa đảo.

- Phần 3: Còn lại: Diện mạo của vị chúa đảo.

c. Thể loại: Tự truyện

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Tác phẩm gợi nên hiện thực cuộc sống khó khăn, gian khổ, những khắc nghiệt mà nhân vật Rô-bin-xơn phải đối đầu. Qua hoàn cảnh sống đó, đã bộc lộ được tinh thần lạc quan của Rô-bin-xơn và lòng can đảm trước những thử thách.

b. Giá trị nghệ thuật

- Kể bằng miêu tả kết hợp biểu cảm.

- Ngôi kể thứ nhất chân thực. Giọng kể nhẹ nhàng, hóm hỉnh, khôi hài.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!