Tìm hiểu chung về tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ

I. Sơ đồ - Tìm hiểu chung về tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ

II. Tìm hiểu chung về tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- Văn bản “Tiếng nói của văn nghệ” được trích trong bài tiểu luận cùng tên.

- Tiểu luận “Tiếng nói của văn nghệ” được Nguyễn Đình Thi viết năm 1948, in trong cuốn “Mấy vấn đề văn học” (xuất bản năm 1956).

b. Bố cục: 2 phần

- Phần 1: từ đầu bài cho đến “cách sống của tâm hồn”: Nội dung tiếng nói của văn nghệ.

- Phần 2: Tiếp theo đoạn 1 cho đến cuối bài: Văn nghệ mang lại nhiều giá trị thiết thực trong cuộc sống con người.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Bài tiểu luận bàn về nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời sống của con người, giúp con người được sống phong phú hơn và tự nhiên hoàn thiện nhân cách tâm hồn mình.

b. Giá trị nghệ thuật

- Bố cục chặt chẽ, hợp lí, dẫn dắt tự nhiên. Lối viết giàu hình ảnh, sử dụng nhiều dẫn chứng thơ văn, dẫn chứng thực tế, khẳng định các ý kiến, nhận xét, tăng sức hấp dẫn cho bài viết.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!