Tìm hiểu chung về tác phẩm Viếng lăng Bác

I. Sơ đồ - Tìm hiểu chung về tác phẩm Viếng lăng Bác

II. Tìm hiểu chung về tác phẩm Viếng lăng Bác

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

Bài thơ được viết vào tháng 4 năm 1976, khi cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi, đất nước nước thống nhất, lăng Bác Hồ mới được khánh thành, Viễn phương ra Bắc thăm Bác, nhà thơ đã viết bài thơ này và được in trong tập “Như mây mùa xuân” năm 1978.

b. Bố cục: 4 phần

- Khổ 1: Cảm xúc của tác giả trước không gian, cảnh vật bên ngoài lăng

- Khổ 2: Cảm xúc trước đoàn người vào lăng viếng Bác

- Khổ 3: Cảm xúc khi vào lăng, nhìn thấu di hài Bác

- Khổ 4: Những tình cảm, cảm xúc trước lúc ra về.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Bài thơ thể hiện lòng thành kính và niềm xúc động sắc của nhà thơ nói riêng và mọi người nói chung khi đến thăm lăng Bác.

b. Giá trị nghệ thuật

Bài thơ viết theo thể thơ bảy chữ, giọng điệu thơ trang trọng tha thiết, có nhiều hình ảnh thơ đẹp lãng mạn gợi nhiều xúc cảm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!