Tổng hợp các đoạn văn mẫu hay nhất về tác phẩm Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

ĐỀ 1: Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, trong đó có câu chứa thành phần cảm thán.
Bài làm
      Bước vào thế kỉ mới - một thế kỉ đầy hứa hẹn với tương lai nhưng cũng đầy thử thách, con người, đặc biệt là thanh niên cần phải chuẩn bị những hành trang để có thể cất cánh trên chặng đường bay của mình bất cứ lúc nào. Chúng ta đang bước vào thời kì hội nhập và phát triển, cũng là thời kì của công dân toàn cầu với yêu cầu lao động ngày càng cao. Vì thế mà hành trạng mà thế hệ trẻ Việt Nam cần phải tự "trang bị" cho mình. Những "thiết bị" cần "trang bị" thật dễ tìm! Đó là tri thức, là kỹ năng, những phẩm chất tốt đẹp, tính cần cù, tỉ mỉ, chịu được khổ, được khó; dám chịu trách nhiệm, dám lên tiếng đấu tranh, dám nói và đặc biệt là phải có một trái tim yêu thương. Nhưng, muốn làm được điều ấy, thanh niên chỉ có một con đường duy nhất là học tập và rèn luyện kết hợp với trải nghiệm thực tiễn. Học tập và rèn luyện giúp trau dồi, nắm bắt kiến thức tốt nhất. Còn trải nghiệm thực tiễn giúp ta nhận ra khó khăn để khác phục những hạn chế, tiếp tục phát triển, vững bước đi lên. Đó mới là cách phát triển bền vững nhất.
Chú thích:
Câu chứa thành phần phụ chú: câu in đậm.
 
ĐỀ 2: Viết đoạn văn nêu ngắn gọn vị trí, ý nghĩa của văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của nhà hoạt động chính trị Vũ Khoan
Bài làm
       Người Việt Nam chúng ta có nhiều phẩm chất tốt đẹp, đáng quý qua thời gian đã được chứng thực và khẳng định. Có thể kể đến như những đức tính chăm chỉ, cần cù; truyền thống tương thân tương ái. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta vẫn có những mặt hạn chế cần sửa đổi. Bài viết của Phó Thủ tướng Vũ Khoan ra đời vào đầu năm 2001, khi đất nước ta cùng toàn thế giới bước vào năm đầu tiên của thế kỉ mới. Với đất nước ta nói riêng, đó là thời điểm có rất nhiều thời cơ và thách thức đang đến gần. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần nhận thức như thế nào vầ làm những việc gì để chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới? “Hành trang vào thế kỉ mới” giúp ta nhận thức được những mặt mạnh để phát huy, đồng thời cũng nhận thức được những mật còn yếu kém để khắc phục. Đặc biệt, đây là vấn đề không chỉ có ý nghĩa thời sự trong thời điểm chuyển giao thế kỉ mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với cả quá trình đi lên của đất nước. Văn bản đã nêu ra một cách chính xác và kịp thời những vấn đề thiết thực đối với con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, lực lượng quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng đất nước trong thế kỉ mới.
 
ĐỀ 3: Hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ về việc “chuẩn bị hành trang” của em
Bài làm
        Trong văn bản “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới”, phó Thủ tướng Vũ Khoan từng nhắc nhở các bạn trẻ: “chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới”. Vậy chúng ta cần “chuẩn bị hành trang” như thế nào? Đất nước ta đang sôi động với công cuộc hội nhập quốc tế: hội nhập kinh tế, hội nhập văn hoá, hội nhập khoa học kĩ thuật... Và như vậy có nghĩa là chúng ta cần hội nhập cả về con người. Mỗi người dân cần biết tự nâng cao tri thức - văn hoá để theo kịp trình độ chung của nhân loại. Và bản thân tôi, tôi cũng hiểu mình cần chuẩn bị một hành trang chắc chắn để bước vào thế kỉ mới - thế kỉ hội nhập của non sông. Hành trang em cần trước hết là một vốn văn hoá sâu sắc, tinh tế. Người Việt ta từ xưa đã nổi tiếng bởi sự tinh tế trong ứng xử, quan hệ, nói năng, đi đứng, ăn mặc: chúng ta “học ăn, học nói, học gói, học mở”, chúng ta “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, rồi “đi nhẹ, nói khẽ”,... Chúng em không chỉ biết mà còn cần để vốn văn hoá đó được thể hiện ở chính bản thân mình. Bên cạnh đó, hành trang em cần cho hôm nay là vốn tri thức phong phú đa dạng nhưng cũng cần chuyên sâu, đầy đủ. Có điều đó bởi trong thế kỉ hội nhập, chúng ta phải tiếp xúc với một khối lượng tri thức khổng lồ trong tất cả các lĩnh vực. Có sự hiểu biết phong phú, đa dạng về các lĩnh vực là một điều cần thiết. Nhưng bên cạnh đó, cũng cần có sự chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn của mình đề tạo ra hiệu quả công việc lớn nhất. Muốn vậy, ngay từ bây giờ, em biết mình cần chăm chỉ học tập, rèn luyện và tích cực tìm tòi, học hỏi nhiều hơn nữa.