Truyền tải điện năng đi xa

I - SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

- Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây.

- Các biểu thức tính công suât:

+ Công suất của dòng điện: \(P = UI\)

+ Công suất tỏa nhiệt (hao phí): \({P_{hp}} = {I^2}R = \dfrac{{{P^2}R}}{{{U^2}}}\)

=> Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

II - CÁCH LÀM GIẢM HAO PHÍ

Ta có: \({P_{hp}} = {I^2}R = \dfrac{{{P^2}R}}{{{U^2}}}\)

\({P_{hp}}\) phụ thuộc vào công suất nguồn, điện trở dây dẫn và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

- Để giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện năng đi xa ta có các phương án sau:

+ Giảm điện trở R của đường dây tải điện

  • Tăng tiết diện dây dẫn (tốn kém)
  • Chọn dây có điện trở suất nhỏ (tốn kém)

+ Tăng hiệu điện thế (thường dùng)

- Khi truyền tải điện năng đi xa phương án làm giảm hao phí hữu hiệu nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn bằng các máy biến thế

Luyện bài tập vận dụng tại đây!