Vài nét về tác giả Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két

I. Sơ đồ - Tác giả Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két

II. Vài nét về tác giả Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két

1. Tiểu sử

- Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két sinh ngày 6 tháng 3 năm 1928 tại Aracataca - một thị trấn bên bờ biển Caribê, thuộc miền Bắc Colombia.

- Ông mất ngày 17 tháng 4 năm 2014 tại thành phố Mexico City - nơi ông đã sống hơn 30 năm.

- Ông là một nhà văn nổi tiếng, một nhà báo và là một nhà hoạt động chính trị.

- Năm 1982, ông được trao giải Nobel về văn học .

2. Sự nghiệp văn học

- Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két là tác giả của nhiều tiểu thuyết và tập truyện ngắn theo khuynh hướng hiện thực huyền ảo.

- Tác phẩm chính: Tình yêu thời thổ tả, Mùa thu của vị trưởng lão, Tướng quân giữa mê hồn trận và nổi tiếng hơn cả là Trăm năm cô đơn,...

- Toàn bộ sáng tác của Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két xoay quanh chủ đề chính: sự cô đơn, mặt trái của tình đoàn kết, lòng yêu thương giữa con người với con người.