Vài nét về tác giả Giắc Lân-đơn

1. Tiểu sử

- Jack London sinh ngày 12-1-1876 tại San Francisco, tiểu bang California, với tên khai sinh đầy đủ là John Griffith Chaney trong một khu nghèo khổ của thành phố.

- Tuổi thơ của Jack ngập trong đói nghèo và sự khốn cùng.

- Jack từng làm những công việc nặng nhọc với đồng lương còm, thời gian ban đêm anh dành cho việc đọc sách và trau dồi mọi thứ có thể: lịch sử, triết học, kinh tế quốc dân…

2. Sự nghiệp văn học

Ông là tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng như "Tiếng gọi nơi hoang dã", "Sói biển", "Nanh trắng"...

 

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!