Vài nét về tác giả Hi-pô-lít Ten

I. Sơ đồ - Vài nét về tác giả Hi-pô-lít Ten

II. Vài nét về tác giả Hi-pô-lít Ten

1. Tiểu sử

- Hi-pô-lít Ten sinh năm 1828, mất năm 1893.

- Quê quán: Ông sinh ra tại Vouziers, Pháp.

- Năm ông 13 tuổi, 1841, cha ông mất.

- Ông được biết đến là một sinh viên xuất sắc ở cả hai ngành tự nhiên và xã hội, ông đã lấy được hai bằng khi ông chưa 20.

- Năm 1853, ông hoàn thành bằng tiến sĩ.

2. Sự nghiệp

- Ông được biết đến là triết gia, sử gia, nhà nghiên cứu văn học Pháp, Viện sĩ viện Hàn lâm khoa học Pháp.

- Tác phẩm tiêu biểu: Ông là tác giả của công trình nghiên cứu La – phông - ten và thơ ngụ ngôn của ông (1853).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!