Vài nét về tác giả Lê Anh Trà

I. Sơ đồ - Tác giả Lê Anh Trà

II. Vài nét về tác giả Lê Anh Trà

I. Tiểu sử

- Lê Anh Trà (1927 – 1999)

- Quê: xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Ông vừa là một nhà quân sự vừa là một nhà văn – nhà văn hóa.

- Trong kháng chiến chống Pháp, Lê Anh Trà từng giữ cương vị Chủ tịch liên đoàn Văn hóa Cứu quốc ở Quảng Ngãi.

- Đồng thời giữ những vai trò quan trọng trong một số tờ báo cổ động Cách mạng như biên tập báo “Tiến hóa”, Thư ký tòa soạn báo “Cứu quốc”.

- Trong kháng chiến chống Mỹ, ông giữ cương vị cán bộ liên hiệp đình chiến liên khu 5 – cán bộ Ban thống nhất TW và Tổng biên tập tạp chí “Văn hóa nghệ thuật”.

- Lê Anh Trà đã được trao tặng những giải thưởng cao quý như:

+ Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhì

+ Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất

+ Huy hiệu chiến sĩ văn hóa....

II. Sự nghiệp văn học

Tác phẩm chính

- Những tác phẩm tiêu biểu của Lê Anh Trà là:

+ Giáo dục thẩm mỹ và xây dựng con người mới Việt Nam (1982)

+ Đường vào văn hóa (1993)

+ Hồ Chí Minh, tác gia, tác phẩm, nghệ thuật ngôn từ (1997)

+ Phong cách Hồ Chí Minh