Vài nét về tác giả Lê Minh Khuê

1. Tiểu sử

- Lê Minh Khuê sinh năm 1949

- Quê quán: Tĩnh Gia - Thanh Hóa

- Năm 1965, Lê Minh Khuê tham gia vào lực lượng Thanh niên xung phong chống Mĩ.

- Vào năm 1967, tác giả có những bài báo đầu tiên và năm 1969 bà bắt đầu viết văn.

- Ngoài việc viết văn bà còn từng làm phóng viên cho nhiều báo đài.

2. Sự nghiệp văn học

a. Tác phẩm chính: “Cao điểm mùa hạ”, “Màu xanh man trá”, “Tôi đã không quên”. “Bi kịch nhỏ”, “Cuộc chơi”.

b. Phong cách nghệ thuật

Bà viết truyện ngắn với một ngòi bút giàu nữ tính, miêu tả tinh tế, đặc sắc (đặc biệt là nhân vật nữ).

- Trước 1975: Viết về cuộc sống chiến đấu của thanh niên xung phong, bộ đội trên đường Trường Sơn.

- Sau 1975: Viết về những chuyển biến đời sống xã hội và con người trên tinh thần đổi mới.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!