Vài nét về tác giả Lưu Quang Vũ

1. Tiểu sử

- Lưu Quang Vũ (1948 – 1988), ông sinh ra ở Phú Thọ, là con trai của nhà viết kịch Lưu Quang Thuận.

- Là một con người tài năng đa dạng nhưng gặp nhiều bất hạnh. 

- Ông đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi sự nghiệp đang nở rộ.

2. Sự nghiệp văn học

a. Tác phẩm chính

“Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, “Hương cây”, “ Tôi và chúng ta”, “Sống mãi tuổi 17”, “Nàng Sita”, “Ngọc Hân công chúa”,....

b. Phong cách nghệ thuật

Kịch của Lưu Quang Vũ thể hiện nhiều cách tân độc đáo; quan tâm thể hiện xung đột trong cách sống và quan niệm sống, bày tỏ khát vọng hoàn thiện nhân cách con người.

c. Giải thưởng

Ông được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2000.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!