Vài nét về tác giả Nguyễn Đình Thi

I. Sơ đồ - Vài nét về tác giả Nguyễn Đình Thi

II. Vài nét về tác giả Nguyễn Đình Thi

1. Tiểu sử - Cuộc đời

- Nguyễn Đình Thi (1924 - 2003), quê quán Hà Nội.

- Ông tham gia kháng chiến và giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng.

- Ông thuộc thế hệ các nghệ sĩ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp.

- Nguyễn Đình Thi được xem là một nghệ sĩ đa tài, ông sáng tác nhạc, làm thơ, viết tiểu thuyết, kịch, tiểu luận phê bình. Ở lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp đáng trân trọng.

2. Sự nghiệp văn học

a. Phong cách nghệ thuật

- Thơ ông tự do, phóng khoáng mà vẫn hàm súc, sâu lắng, suy tư và có nhiều tìm tòi theo hướng hiện đại.

- Những tác phẩm văn xuôi của Nguyễn Đình Thi là sự phản ánh kịp thời cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến. Các tác phẩm của ông đều mang tính thời sự về các cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam.

b. Tác phẩm chính

- Thơ: Người chiến sỹ (1958); Bài thơ Hắc Hải (1958); Dòng sông trong xanh (1974); Tia nắng (1985); Đất nước (1948 - 1955); Nhớ; Lá đỏ....

- Tiểu thuyết "Xung kích", "Vỡ bờ"; "Thu đông năm nay" (1954), "Bên bờ sông Lô" (1957), "Vào lửa" (1966), "Mặt trận trên cao" (1967)...

- Phê bình văn học: Tiểu luận "Nhận đường".

- Kịch: Con nai đen (1961); Hoa và Ngần (1975); Giấc mơ (1983); Rừng trúc (1978); Nguyễn Trãi ở Đông Quan (1979); Người đàn bà hóa đá (1980); Tiếng sóng (1980); Cái bóng trên tường (1982); Trương Chi (1983); Hòn Cuội (1983 - 1986).

c. Giải thưởng

- Ông được nhà nước phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I năm 1996.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!