Vài nét về tác giả Ra-bin-đra-nát Ta-go

I. Sơ đồ - Tác giả Ra-bin-đra-nát Ta-go

II. Vài nét về tác giả Ra-bin-đra-nát Ta-go

1. Tiểu sử

- R. Ta-go (1861-1941) tên đầy đủ là Ra-bin-đra-nát Ta-go (Ra-bin-đra-nát nghĩa là Thần Thái Dương, dịch tên ông sang Tiếng Việt là Tạ Cơ Thái Dương).

- Quê quán: sinh tại Kolkata, Tây Bengal, Ấn Độ, trong một gia đình quý tộc.

- Tuy tài năng nhưng số phận Ta-go gặp nhiều bất hạnh.

- Ta- go làm thơ từ hồi niên thiếu và cũng tham gia các hoạt động chính trị và xã hội.

- Năm 14 tuổi ông được đăng bài thơ “Tặng hội đền tín đồ Ấn Độ giáo”.

2. Sự nghiệp văn học

a. Tác phẩm chính

- Ta-go đã để lại cho nhân loại gia tài văn hóa đồ sộ: 52 tập thơ, 42 vở kịch, 12 bộ tiểu thuyết, khoảng 100 truyện ngăn, trên 1500 bức họa và nhiều bút kí, luận văn…

-  Tập thơ Người làm vườn, tập Trăng non, tập Thơ dâng…

b. Phong cách nghệ thuật

- Đối với văn xuôi, Ta-go đề cập đến các vấn đề xã hội, chính trị, giáo dục. 

- Về thơ ca, những tác phẩm của ông thể hiện tinh thần dân tộc và dân chủ sâu sắc, tinh thần nhân văn cao cả và chất trữ tình triết lí nồng đượm; sử dụng thành công những hình ảnh thiên nhiên mang ý nghĩa tượng trưng, hình thức so sánh, liên tưởng vè thủ pháp trùng điệp.

c. Giải thưởng

Vào năm 1913, ông trở thành người Châu Á đầu tiên được trao Giải Nobel Văn học với tập “Thơ dâng”.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!