Vài nét về tác giả Vũ Khoan

I. Sơ đồ - Vài nét về tác giả Vũ Khoan

II. Vài nét về tác giả Vũ Khoan

- Vũ Khoan (sinh năm 1937)

- Quê quán: huyện Phú Xuyên, Hà Tây (nay thuộc thành phố Hà Nội)

- Cuộc đời và sự nghiệp:

   + Vũ Khoan được biết đến là một nhà chính trị và ngoại giao xuất sắc của Việt Nam.

   + Ông từng bắt đầu công việc ngoại giao cho quốc gia từ 1956 với công việc phiên dịch.

   + Năm 1990, ông làm Thứ trưởng Bộ ngoại giao.

   + Từ 28 tháng 1 năm 2000 đến ngày 8 tháng 8 năm 2002 ông làm Bộ trưởng Bộ Thương mại.

   + Ông là Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam từ tháng 8 năm 2002 đến cuối tháng 6 năm 2006.

   + Với rất nhiều những đóng góp của mình cho nền ngoại giao quốc gia, ông được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hai Huân chương Lao động hạng Nhì.

- Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới là tác phẩm Vũ Khoan viết nhân dịp đất nước chào đón thiên niên kỉ mới.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!