Kĩ năng viết

Hướng dẫn viết

- Đọc kĩ yêu cầu của đề bài

- Xác định từ cần viết lại trong ngoặc có đi liền với những cụm từ nào để tạo thành 1 cụm động từ.

- Đọc qua một lượt câu trong bài, xác định thì trong câu

- Tìm cụm từ có cùng nghĩa với từ trong ngoặc và thay thế nó bằng cụm từ mới (lưu ý thì của động từ đó)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!