Âm /st/

1. Cách phát âm

Âm /st/ được tạo bởi sự kết hợp của 2 âm /s/ và /t/

a. Phát âm /s/

Bước 1: Lưỡi chạm vào mặt trong của răng cửa trên, đầu lưỡi đưa ra ngoài gần chạm vào ngạc trên.

Bước 2: Đẩy luồng hơi từ từ ra ngoài qua khe giữa đầu lưỡi và răng cửa trên.

Bước 3: Phát âm giống “x” trong tiếng Việt. 

 

b. Phát âm /t/

Bước 1: Khép chặt hai hàm răng lại.

Bước 2: Nhẹ nhàng nâng đầu lưỡi sao cho chạm được vào chân răng cửa hàm trên.

Bước 3: Hạ đầu lưỡi xuống, đồng thời bật thật mạnh hơi ra và phát âm /t/.

Lưu ý: Để phát âm đúng âm /st/, ta phải kết hợp phát âm /s/ và /t/ nhanh: Bắt đầu với âm thanh ‘rít’ (âm /s/) và sau đó đóng lưỡi vào sườn núi trong giây lát để ngăn không khí và lấy âm /t/.

Ví dụ:

- start /stɑːt/   

- best /bɛst/   

 

2. Dấu hiệu nhận biết âm

Âm /st/ được tạo bởi 2 chữ cái đứng liền nhau “st”. Âm /st/ thường có 2 vị trí xuất hiện trong từ là ở đầu một từ hoặc ở cuối từ

- “st” ở đầu từ

steak /steɪk/   

strong /strɒŋ/   

story /ˈstɔːri/  

- “st” ở cuối từ

beast /biːst/   

first /fɜːst/   

forest /ˈfɒrɪst/