Ánh sáng của các thiên thể

- Mặt Trời và các ngôi sao là thiên thể có thể tự phát ra ánh sáng vì chúng thực chất là một khối khí có nhiệt độ bề mặt rất cao:

+ Nhiệt độ bề mặt của Mặt Trời khoảng 6000 K.

+ Ngôi sao có nhiệt độ bề mặt thấp nhất cũng tới 3000 K, nhiệt độ bề mặt cao nhất cỡ 50000 K.

- Các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng mặt trời.