Bài 1: a c

1/ Làm quen

- Tiếng ca gồm âm c, âm a.

- Âm c đứng trước, âm a đứng sau

2/ Đánh vần

3/ Mở rộng vốn từ

a. Tiếng có chứa âm a

- Tìm trong tranh tiếng chứa âm a: gà, cá, cà, nhà, lá.

- Tìm thêm những tiếng có chứa âm a: ba, bà, na, da, ra,...

b. Tiếng có chứa âm c

- Tìm trong tranh tiếng có chứa âm c: cờ, cá, cò, cú.

- Tìm thêm những tiếng có chứa âm c: công, cỏ, cà, cánh, cáo, cong,...

4/ Thực hành

Tìm chữ a, c có trong tranh

Trả lời:

5/ Hướng dẫn viết

- Chữ c: Cao 2 li, rộng 1,5 li chỉ gồm 1 nét cong trái. Điểm đặt phấn dưới đường kẻ 3.

- Chữ a: Cao 2 li, rộng 1,5 li, gồm 2 nét: nét cong kín và nét móc ngược. Điểm đặt bút dưới đường kẻ 3. Từ điểm dừng bút của nét 1 lia bút lên dòng kẻ 3 viết tiếp nét móc ngược sát nét cong kín đến dòng kẻ 2 thì dừng lại.

- Tiếng ca: viết chữ c trước chữ a sau, chú ý nối giữa chữ c với chữ a.