Bài 14: Kể chuyện Hai chú gà con

1/ Nghe kể chuyện

2/ Trả lời câu hỏi

Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi theo từng tranh:

- Câu hỏi: Ra vườn kiếm ăn, anh em gà thấy con gì?

Trả lời: Ra vườn kiếm ăn, anh em gà con thấy con vật gì đó giống như một con giun.

- Câu hỏi: Đang đói bụng, hai chú gà làm gì?

Trả lời: Đang đói bụng, hai chú gà cùng lao vào vồ con giun.

- Câu hỏi: Vì sao hai anh em gà cãi nhau?

Trả lời: Vì con giun đột nhiên biến mất, hai anh em người nọ nghi ngờ người kia đã chén mất con giun nên cãi nhau.

- Câu hỏi: Khi lại thấy con mồi, anh em gà làm gì?

Trả lời: Con giun lại xuất hiện, hai anh em gà lại lao vào bắt / vồ con giun. Nhưng con giun lại biến mất.

- Câu hỏi: Chuột xuất hiện và nói điều gì?

Trả lời: Chuột nói: “Đó đâu phải là con giun mà là cái đuôi của ta. Hai anh em ngươi thật ngốc!”

- Câu hỏi: Vì sao hai anh em gà ân hận, xấu hổ?

Trả lời: Anh em gà ân hận, xấu hổ bởi vì chúng hấp tấp và không biết nhường nhịn nhau nên đã tranh nhau một cái đuôi chuột, bị chê cười.

3/ Kể chuyện theo tranh

* Tranh 1:

Hai anh em gà con ra vườn kiếm ăn. Cả hai cùng nhìn thấy trong một hốc đất nhỏ có một con gì đó nom giống như một con giun to.

* Tranh 2:

Đang đói bụng, hai chú gà cùng lao vào vồ mồi.

* Tranh 3:

Nhưng con giun đột ngột biến mất. Gà em nghi ngờ gà anh đã chén con giun. Còn gà anh thì nghi ngờ gà em đã chén con giun. Thế là hai anh em cãi nhau.

* Tranh 4:

Bỗng con giun lại xuất hiện. Hai anh em lại lao vào bắt. Nhung, con giun lại biến mất.

* Tranh 5:

Chợt một chú chuột vọt ra từ cái hốc gần đó. Chuột ta cười to:

- Đó đâu phải là con giun mà là cái đuôi của ta. Hai anh em ngươi thật ngốc!

* Tranh 6:

Hai chú gà ngơ ngác nhìn nhau. Chúng rất ân hận và xấu hổ. Chỉ vì hấp tấp và không biết nhường nhịn nhau nên chúng đã tranh nhau một cái đuôi chuột.

4/ Ý nghĩa

Anh em phải yêu thương nhau; tranh nhau, nghĩ xấu về nhau sẽ phải xấu hổ, ân hận.