Bài 2: au êu

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: Các bạn đang chơi trò chơi.

- Câu hỏi: Kể tên các trò chơi?

Trả lời: đi tàu, đi đều

 

2/ Hướng dẫn đọc

a) Vần au   

b) Từ bà cháu

- Phân tích:

+ Tiếng cháu gồm có âm ch, vần au và thanh sắc

+ Âm ch phía trước, vần au phía sau, thanh sắc trên đầu âm a

- Đánh vần: chờ - au - chau- sắc - cháu, cháu

c) Vần êu   

d) Từ đi đều

- Phân tích:

+ Tiếng đều gồm có âm đ, vần êu và thanh huyền

+ Âm đ phía trước, vần êu phía sau, thanh huyền trên đầu âm ê

- Đánh vần: đờ - êu - đêu - huyền - đều, đều

3/ Hướng dẫn viết

a) Chữ au

Chữ a viết trước, chữ u viết liền ngay sau chữ a

b) Chữ cháu

Chữ ch viết trước, vần au viết liền ngay sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ a

c) Chữ êu

Chữ ê viết trước, chữ u viết liền ngay sau chữ ê

d) Chữ đều

Chữ đ viết trước, vần êu viết liền ngay sau, thanh huyền đặt trên đầu chữ ê

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: lau, lều, đau, cao kều

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Bé đang lau mồ hôi.

+ Lều được dùng khi đi du lịch.

+ Bé bị đau chân.

+ Chàng trai cao kều chơi bóng rổ.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa vần êu, au:

Trả lời:

+ au: cái rau, mớ rau, số sáu, máu, kho báu, ...

+ êu: con sếu, mếu máo, rong rêu, cái phễu, cây nêu,...

Hướng dẫn đọc: Thảo, Hà và Thư đi bộ. Thảo đi sau Hà và Thư quá xa, Hà kêu Thảo đi mau.   

- Câu hỏi: Thảo, Hà và Thư làm gì?

Trả lời: đi bộ.

- Câu hỏi: Ai đi sau Hà và Thư quá xa?

Trả lời: Thảo

- Câu hỏi: Hà kêu Thảo làm gì?

Trả lời: Hà kêu Thảo đi mau.

5/ Hoạt động mở rộng

Trò chơi nối từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ ai?

Trả lời: Tranh vẽ các bạn học sinh.

- Câu hỏi: Các bạn đang chơi trò chơi gì?

Trả lời: Nối từ

- Câu hỏi: Đọc lại những từ mà các bạn đã tìm ra?

Trả lời: thi đấu - đấu cờ - cờ vua...

- Câu hỏi: Tiếp tục nối từ vào phần trò chơi của các bạn?

Trả lời: vua cha - cha mẹ - ....

Hoạt động mở rộng: Cùng các bạn chơi trò chơi nối đuôi từ ngữ chỉ tên gọi các sự vật

Ví dụ: Đá bóng - bóng chuyền - chuyền qua - ...

Nhảy dây - dây giày - giày thể thao - ....