Bài 2: S s X x

1. Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: sư tử, cá xấu, sóc

- Câu hỏi: Phát hiện ra điểm chung của những chữ em vừa tìm được?

Trả lời: đều có chứa chữ s và chữ x

* Chữ s:

* Chữ x:

2. Hướng dẫn đọc

a) Âm s

b) Tiếng sư

- Phân tích:

+ Tiếng gồm có âm s, âm ư

+ Âm s đứng trước, âm ư đứng sau

- Đánh vần: sờ - ư - sư, sư

c) Âm x

d) Tiếng xe

- Phân tích:

+ Tiếng xe gồm có âm x, âm e

+ Âm x đứng trước, âm e đứng sau

- Đánh vần: xờ - e - xe, xe

3/ Hướng dẫn viết

a) Chữ s

b) Chữ sư tử

Viết chữ phía trước, viết chữ tử phía sau, khoảng cách giữa chữ và chữ tử là một con chữ.

c) Chữ x

d) Hướng dẫn viết chữ xe ngựa

Viết chữ xe phía trước, viết chữ ngựa phía sau, khoảng cách giữa chữ và chữ tử là một con chữ.

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: sẻ, chó xù, su su, xô nhựa

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Chim sẻ có thân hình bé nhỏ.

+ Chú chó xù có bộ lông màu vàng đậm.

+ Su su là một món ăn ngon.

+ Chiếc xô nhựa có màu đỏ.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa chữ s, x :

Trả lời:

+ s: sách, quả sung, song cửa, hoa súng, sông, chim sáo, chim sâu, quả sấu, số,...

+ x: màu xanh, xôi, lò xo, xẻ gỗ, xâu kim, xúc xắc, ....

Hướng dẫn giải:

Ba đưa cả nhà đi sở thú.

Sở thú có cò, rùa, khỉ, thỏ, ngựa, sư tử, hà mã...

- Câu hỏi: Ba đưa cả nhà đi đâu?

Trả lời: Đi sở thú.

- Câu hỏi: Sở thú có gì?

Trả lời: Có cò, rùa, khỉ, thỏ, ngựa, sư tử, hà mã,...

 

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tìm những từ theo mẫu s... s... hoặc x... x... trong tranh?

Trả lời: se sẻ, xù xù

- Câu hỏi: Tìm thêm một vài từ tương tự theo mẫu đã cho?

Trả lời: xanh xanh, xinh xinh, sung sướng, xúc xắc, sắc sảo,....