Bài 2: U u Ư ư

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những người trong tranh đang làm gì?

Trả lời: Ba mẹ dẫn các con đi tham quan thiên nhiên.

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: dưa, đu đủ, thư, su su,...

- Câu hỏi: Phát hiện ra điểm chung của những chữ em vừa tìm được?

Trả lời: dưa, đu đủ, thư,... đều có chứa chữ u và chữ ư

* Chữ u

* Chữ ư

2/ Hướng dẫn đọc

a) Âm u

Hướng dẫn đọc âm u:   

b) Tiếng mũ

- Phân tích:

+ Tiếng gồm có âm m, âm u và thanh ngã

+ Âm m đứng trước, âm u đứng sau, thanh ngã đặt trên đầu âm u

- Đánh vần: mờ - u - mu - ngã - mũ, mũ

c) Âm ư

Hướng dẫn đọc âm ư:   

d) Tiếng chữ

- Phân tích:

+ Tiếng chữ gồm có âm ch, âm ư và thanh ngã

+ Âm ch đứng trước, âm ư đứng sau, thanh ngã đặt trên đầu âm ư

- Đánh vần: chờ - ư - chư - ngã - chữ, chữ

3/ Hướng dẫn viết

a) Chữ u

b) Chữ mũ

Chữ m viết trước, chữ u viết liền sau chữ m, thanh ngã đặt trên đầu chữ u

c) Chữ ư

d) Chữ chữ

Chữ ch viết trước, chữ ư viết liền ngay sau chữ ư, thanh ngã đặt ngay trên đầu chữ ư

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và nhận xét:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: cá mú, đỏ lừ, đu đủ, cá hú

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Cá mú có lớp vảy cứng và thô ráp.

+ Mặt trời đỏ lừ đang hé môi cười.

+ Đu đủ có vị ngọt.

+ Cá hú có lớp vảy mềm và trơn.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa chữ u, ư:

Trả lời:

+ u: tu hú, cú, chú, mũ, lũ, tủ, ...

+ ư: to bự, dự đoán, sư tử, củ từ, ...

Hướng dẫn đọc: Bà cho bé đu đủ.    

Câu hỏi: Ai cho bé đu đủ?

Trả lời: Bà.

Câu hỏi: Bà cho bé quả gì?

Trả lời: Đu đủ.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: Tranh vẽ các bạn nhỏ.

- Câu hỏi: Các bạn nhỏ đang làm gì?

Trả lời: Các bạn nhỏ đang chơi trò chơi.

- Câu hỏi: Chữ gì xuất hiện trong bảng nói của bạn nam?

Trả lời: Chữ u.

Hoạt động mở rộng: Học sinh chơi u kết hợp với vận động hoặc chơi u trong nhóm nhỏ (thi xem ai nói u được lâu hơn, người thua sẽ phải tìm các từ ngữ chứa âm u hoặc ư (chú, bác, tu hú, lừ đừ, từ từ,...)